CRMSales là sản phẩm chuyển đổi số quản lý khách hàng

DÂN TRÍ: Chuyển đổi số hoạt động quản lý khách hàng: “Ngòi nổ” thay đổi cục diện kinh doanh

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (SME) có thể tạo ra “cú hích” về hoạt động kinh doanh thông qua giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động quản lý khách hàng. Chuyển đổi số và kết nối trực tuyến đang và sẽ luôn luôn là nguyên nhân thay đổi nền kinh tế, môi…

Phần giao lưu, chia sẻ về Giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện

VNECONOMY: Giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện với doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Xuất hiện trong thời gian gần đây, CRMSales được các doanh nghiệp SME biết đến là phần mềm tích hợp đủ bộ công cụ cho 3 hoạt động then chốt của một công ty, đó là Kinh doanh – Marketing và Chăm sóc khách hàng… Khách hàng là yếu tố tiên quyết với mọi doanh…