Tuyển Chuyên Viên Truyền Thông (PR & Content)

5/5 – (1 vote) CRMSALES ra đời với mong muốn cung cấp giải pháp quản lý khách hàng toàn diện, hữu ích số 1 tại Việt Nam. CRMSALES được xem là đơn vị phần mềm có tầm nhìn chiến lược rõ nét, luôn hướng tới lợi ích của người dung, lấy khách hàng là trung…

TIN TUYỂN DỤNG: Tuyển lập trình viên PHP

5/5 – (1 vote) Hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, Công ty CRM for Sales đã và đang khẳng định vị trí, uy tín trên thị trường. Nhăm đáp ứng yêu cầu thực tế, hiện công ty cần tuyển dụng nhân sự – Vị trí: Lập trình viên PHP nội dung cụ thể như…