Tính năng Chi tiết tính năng
Quản trị khách hàng - CRM Quản lý và phân loại khách hàng thông minh 360
  • Khách hàng mới
  • Khách hàng đã mua
  • Khách hàng tiềm năng
  • Khách hàng nguy cơ
Quản trị khách hàng Multi Data
Lọc dữ liệu khách hàng Multi Data
Phân loại khách hàng hàng theo người phu trách
Import dữ liệu khách hàng loạt
Nhắc lịch sinh nhật khách hàng
Phân loại khách hàng theo hành vi
  • New (Khách hàng mới)
  • Keep (Khách hàng thường xuyên)
  • Up (Khách hàng phát triển/ tăng trưởng)
  • Loss (Khách hàng mất)
  • Return (Khách hàng quay lại)
Phân hạng doanh thu
Phân tích KH theo BILL
Phân tích khách hàng theo giá trị đóng góp
Quản trị cá nhân Thống kê phân loại khách hàng
Thống kê khách hàng đã chăm sóc phân loại
Lên lịch và quản lý công việc hàng ngày
Lên lịch chăm sóc khách hàng
Lên lịch hẹn khách hàng
Theo dõi đơn hàng quản lý
Giao tiếp chat nội bộ đơn giản
Theo dõi KPI cá nhân
Quản lý nhân sự - HRM Mạng nội bộ
Công việc, giao việc
Tài liệu
Lịch biểu
Giao tiếp nội bộ (Email, Chat)
Quy trình (Số hóa toàn bộ quy trình)
Biểu đồ theo dõi nhân sự
Sơ đồ tổ chức phòng ban
Chức năng nhiệm vụ
Quản lý thông tin nhân sự
Nhắc lịch sinh nhật nhân viên
Phân tích tài chính kế toán Biểu đồ theo dõi chi phí
Quản lý ngân sách
Quản lý quỹ
Quản lý công nợ
Theo dõi yêu cầu chi phí
Quản trị marketing Upviral Event (Triển khai khép kín 1 sự kiện Online)
Tích hợp Email Marketing
Quản lý chiến dịch Digital Marketing
Zalo Marketing
Optin Form
Website/Langding Page
Tích hợp Call Center
Mobile Native App (IOS, Andriod)
Markketing Automation
Tích hợp Facebook Chatbot
Zalo OA Marketing
Quản lý Fanpage Facebook
Quản trị bán hàng Thống kê doanh số bán hàng
Quản lý danh sách khách hàng đã bán
Quản lý sản phẩm
Lên chiến dịch và chính sách bán hàng
Quản lý rủi do
Lên bảng báo giá bán hàng
Lên và quản lý hợp đồng mua, bán
Quản lý bảng giá bán hàng
Quản lý kho Quản lý kho
Quản lý nhập kho, xuất kho, tồn kho, chuyển kho
Kiểm kho
Quản trị hệ thống Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Sao lưu data định kỳ/ Cập nhật tính năng mới
Thêm bớt trường dữ liệu
Chỉnh sửa báo cáo
Chỉnh sửa hệ thống

* Tối thiểu 5 Users/Gói

* Tối thiểu 5 Users/Gói

* Tối thiểu 5 Users/Gói

CHI PHÍ KHẢO SÁT & KHỞI TẠO

Tư vấn và cài đặt miễn phí