tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ

Tập thể CBCNV Phần mềm CRMSales hướng về tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7

Nhằm thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và để tri ân ngày Thương binh Liệt sĩ nhân kỷ niệm 27 năm, sáng ngày 26/7/2022,…